Adcis s.r.o. Adcis s.r.o. Adcis s.r.o.

Systém snímání a indikace stavu bezpečnostních prvků lanovek SSS01

Systém snímání a indikace stavu bezpečnostních prvků lanovek (SSS01) je určen pro všechny typy lanovek, které používají bezpečnostní okruh tvořený rozpínacími kontakty zapojenými v sérii. Rozepnutí libovolného čidla způsobí rozpojení bezpečnostního okruhu a tím zastaví pohyb lana. Obsluha musí najít přerušený kontakt a opravit závadu. Důležitou roli hraje čas nalezení vadného kontaktu nebo více vadných kontaktů, zejména není-li zjevné kde k přerušení došlo. Tento problém řeší systém SSS01.

SSS01 je číslicový systém, který je tvořen terminálem (SST01) umístěným v rozvaděči na DIN liště, a čidly (SSC01), umístěnými v blízkosti kontrolovaných prvků na sloupech.

Terminál obsahuje elektroniku, dvouřádkový alfanumerický displej a klávesnici. Klávesnice se používá pouze při nastavení systému. Pro nalezení závady stačí sledovat displej, závady se na něm automaticky zobrazují v češtině, případně v jiném jazyce, do kterého byl systém lokalizován. V bezchybném stavu je zobrazována zpáva "Vlek OK" a podsvícení displeje je vypnuto. Při detekci závady se zapne podsvícení displeje a je zobrazena identifikace závady, popř.více závad.

Čidla jsou ve tvaru kostky se dvěma upevňovacími otvory a dvěmi svorkovnicemi. Na jednu svorkovnici jsou připojeny vodiče propojovacího kabelu, na druhou se připojují kontakty bezpečnostního okruhu. Každé čidlo je vybaveno dvěma diodami LED, které indikují stav čidla a stav kontaktů připojených k tomuto čidlu. Obsluha tak má přímo v místě závady informaci o jejím stavu. SSS01 provádí automatické testování všech připojených bezpečnostních prvků a to i ve stavu, kdy je vše v pořádku.

Základní parametry a pracovní podmínky:

  • Napájecí napětí 22V až 26Vss
  • Izolační odpor použitého kabelu > 200kOhm.
  • Napájení bezpečnostního okruhu 24Vss.
  • Terminál s dvouřádkovým alfanumerickým displejem, určený k umístění do rozvaděče na DIN lištu.
  • Závada je popsána typem (přerušení, zkrat, ...), názvem kontaktu, a názvem místa kde je čidlo umístěno.
  • Jedno čidlo umožňuje sejmutí stavu dvou kontaktů bezpečnostního okruhu a přívodních vodičů k těmto kontaktům. Indikace stavu přímo na čidle.
  • Lokalizace poruch všech bezpečnostních kontaktů, tedy ne jen prvního přerušeného.
  • Dvou nebo tří vodičové zapojení propojovacího kabelu.
  • Systém je jednoduchým způsobem možné rozšířit o indikaci dalších veličin (teplota, rychlost větru, ...) nebo diagostiku dalších prvků (otáčení kol, zadírání, ...).