Adcis s.r.o. Adcis s.r.o. Adcis s.r.o.

Elektronické řízení výtahů s LCB02

Jedná se o sestavu rozvaděčů, kabeláže, povelových a indikačních prvků určených k řízení výtahu. Tato sestava byla navržena tak, aby co nejvíce usnadnila a zkrátila montážní práce prováděné při stavbě nebo modernizaci výtahu. Pomocí této sestavy je možno realizovat různé typy výtahů, lanových, hydraulických, jednorychlostních, dvourychlostních nebo řízených frekvečním měničem.

Sestava se skládá z následujících prvků:

 • Rozvaděč strojovny - obsahuje řídící desku LCB02, zálohovaný napájecí zdroj, stykače, jistící prvky, ovládací terminál, frekvenční měnič, filtry, GSM telefon, ...
 •  

   

 • Rozvaděč kabiny
 • Vlečné kabely
 • Řídící panel kabiny
 • Displeje - alfanumerické bodové s rolujícím textem. Vyrábějí se v různých barvách ve dvou velikostech znaků 18 a 38mm s integrovaným gongem.
 •  

   

 • Tlačítka venkovní a kabinové volby - s potvrzením volby podsvícené LED. Tlačítka mohou být doplněna podsvícenými znaky, reliéfními znaky, znaky v Brailově písmu. Různé tvary a velikosti.
 • Modul GSM - určený ke komunikaci rozvaděče se servisním střediskem.
 •  

   

 • Zesilovač a mikrofonní modul pro telefonní modul GSM - umožňuje hlasové propojení pasažérů se servisním střediskem v případě poruchy výtahu.
 • Hlasový modul - generuje fonická hlášení o směru jízdy, cílové stanici, poruchách a pokynech a informacích pro pasažéry.
 •  

   

 • Modul vážení - elektronický tenzometr pro vážení kabiny.
 •  

 • Směrové šipky
 • Identifikační zařízení pro řízení přístupu pasažérů (povolení jízdy, povolená jízda do určitých pater, ...)
 • Rozvaděč, ostatní prvky sestavy a kabely potřebné délky jsou na zakázku vyrobeny podle dotazníku, který vyplní zákazník.

  Vlastnosti a technické parametry LCB02:

  • řízení lanových, hydraulických jednorychlostních, dvourychlostních strojů přímo nebo prostřednictvím frekvečního měniče
  • 24 stanic s jednotlačítkovým sběrem, 16 stanic s dvoutlačítkovým sběrem
  • skupinové řízení až osmi výtahů v rámci až 32 virtuálních pater
  • různé typy sběrů a řízení jízd, uživatelsky definované typy řízení výběrem jednotlivých vlastností
  • parkovací, nouzová, požární, evakuační, přednostní, VIP jízda, jízda s řidičem, ...
  • bezpečnostní obvod 1 x 8 nebo 2 x 4 vstupy, 12, 48, 220V ss/st
  • kontrola sítě a sledu fází
  • ruční, automatické dveře, automatická bariéra, volně nastavitelné vlastnosti dveří, průchozí kabina, samostatné nastavení parametrů pro jednotlivé stanice
  • dorovnávání a dojíždění s otevřenými dveřmi
  • režim prodlouženého otevření automatických dveří pro nakládání
  • individuální nastavení přístupu do jednotlivých stanic (volby, dveře)
  • pokročilá kontrola času jízdy samostatným sledováním času průjezdu jednotlivými zónami šachty (kontrolní čas není závislý na délce šachty)
  • v případě poruchy výtahu hlasové spojení s dispečinkem automatickou volbou až tří předdefinovaných telefonních čísel
  • indikace polohy výtahu a stavu jízdy prostřednictvím alfanumerických displejů, hlasového modulu, směrových šipek, blikáním podsvícení tlačítek kabinových voleb, ...
  • LED indikátor polohy kabiny v šachtě přímo na desce
  • LED indikace stavů všech vstupů a výstupů na desce
  • ovládání a diagnostika rozvaděče pomocí zabudovaného alfanumerického terminálu
  • servisní režimy - simulace provozu, jízda na koncový vypínač, ...
  • diagnostické informace - vyhodnocováno několik set druhů chyb a poruch, které jsou rozděleny do několika desítek kategorií; tyto informace jsou uloženy v trvalé paměti EEPROM
  • statistika provozu - počty jízd do jednotlivých stanic s pasažérem, s prázdnou kabinou, počet srovnávacích jízd, počet parkovacích jízd, celkové počty jízd, časy jízd, počet výpadků sítě, minimální a maximální teploty v rozvaděči, ... ; tyto informace jsou uloženy v trvalé paměti EEPROM
  • provozní nastavení uloženo do trvalé paměti EEPROM; možnost návratu k záložnímu originálnímu nastavení uloženém v EEPROM nebo k továrnímu nastavení uloženém v EPROM
  • přístup k ovládání, nastavení a diagnostickým a statistickým informacím rozvaděče na základě systému hierarchických přístupových práv (kategorie servisní technik, revizní technik, pracovník montáže, vedoucí montáže, ...) podmíněných heslem; záznam uskutečněných přístupů v trvalé paměti EEPROM
  • ovládání a sledování a časový záznam detailních stavových a chybových informací o činnosti rozvaděče na PC. Tyto informace jsou v reálném čase přenášeny do PC, kde jsou ukládány na disk a zobrazovány v textové, číselné i grafické formě. Takto lze trvale monitorovat činnost rozvaděče například při oživování nebo při hledání poruchy. Vytvořený časový záznam je možné archivovat a kdykoliv znovu prohlédnout.
  • časový záznam detailních stavových a chybových informací o činnosti rozvaděče do paměti desky LCB02; tyto informace jsou průběžně zaznamenávány do paměti desky LCB02 a v okamžiku detekce poruchy nebo chyby rozvaděče se uloží časový úsek záznamu před a po jejím vzniku. Tento záznam lze následně přehrát na PC připojeném přes servisní konektor k LCB02, a tak zjistit souvislosti vzniku dané poruchy.